Ngày nghỉ và làm việc theo quy định của pháp luật

Ngày nghỉ theo quy định của pháp luật

 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những ngày người lao động nghỉ việc làm được hưởng nguyên lương (còn gọi là ngày nghỉ có hưởng lương) như sau: Ngày lễ, Tết.

 Khoản 1 Điều 112 quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

 – Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

 – Tết Âm lịch: 5 ngày;

 – Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

 – Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

 – Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

 – Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

 Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

 – Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động là từ 12 đến 16 ngày tùy vào điều kiện làm việc và đối tượng lao động (quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 113 Bô luật lao động năm 2019).

 – Trường hợp làm việc chưa đủ tháng: Nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng thì được tính là 01 tháng làm việc.

Thời giờ làm việc theo quy định pháp luật

 Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

 Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tiêu chuẩn