Tìm hiểu trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

 Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 19/2002/QĐ-NS ngày 19/4/2002 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hiện nay, đã có trên 4.000 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả Việt Nam ký hợp đồng ủy thác quyền tác giả cho VCPMC. VCPMC là thành viên chính thức của CISAC (Liên minh quốc tế các Hiệp hội những Nhà soạn Nhạc và Lời) gồm 239 Hiệp hội của 123 quốc gia với trên 4 triệu tác giả.

 Điều kiện trở thành thành viên của trung tâm

 Cá nhân/ tổ chức là người sở hữu và/hoặc đồng sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm thuộc một trong các thể loại sau đây:

 – Bản nhạc có lời;

 – Bản nhạc không lời;

 – Sách và công trình nghiên cứu lý luận về âm nhạc.

 Quyền tác giả sở hữu được hiểu là bao gồm:

 – Quyền công bố tác phẩm/cho phép người khác công bố tác phẩm;

 – Quyền làm tác phẩm phái sinh;

 – Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 – Quyền sao chép tác phẩm;

 – Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

 – Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

 – Những quyền khác mà luật pháp cho phép.

 Địa chỉ: tầng 8, số 66 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 Điện thoại: +84 (024) 3762 4718 | +84 (024) 3762 4719 – Email: info@vcpmc.org

 Chi nhánh phía Nam: 42 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Điện thoại: +84(028) 3829 9225 | +84(028) 3824 1718 | +84(028) 3910 4643

 Fax: +84(028) 3910 2385

 Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 168 Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng

 Điện thoại: +84(023) 63898458

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: vn học