Playlist văn phòng tư vấn ma luật của muhyo và roji

 Văn phòng tư vấn luật của Muhyo và Roji là một công ty hư cấu làm bối cảnh cho bộ truyện tranh của Takahashi Rumiko.

 Muhyo và Roji là hai kẻ lừa đảo cuối cùng được thuê để đại diện cho một khách hàng trước tòa.

 Văn phòng tư vấn luật của muhyo và roji là một công ty hư cấu trong anime, muhyo và roji. Họ cung cấp lời khuyên pháp lý cho người dân Nhật Bản.

 Văn phòng luật có một số nhân viên khác nhau giúp thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Có luật sư, luật sư, thư ký và lễ tân. Thư ký là một trong những nhân viên quan trọng nhất tại văn phòng luật vì cô ấy quản lý tất cả các công việc giấy tờ cho một vụ án.

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: ma mua and bảo hành máy rửa bát bosch đất đai tủ lạnh panasonic giặt sharp