Thủ tục thành lập trạm y tế trong doanh nghiệp

 Bộ phận y tế trong doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của công ty. Nó có trách nhiệm duy trì sức khỏe tốt và sự an toàn của nhân viên.

Điều kiện thành lập bộ phận y tế trong doanh nghiệp

 “Đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; khai khoáng; sản xuất dệt, may, da, giày; sản xuất than cốc; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; tái chế phế liệu; vệ sinh môi trường; sản xuất kim loại; đóng và sửa chữa tàu biển; sản xuất vật liệu xây dựng”. Có những quy định sau:

  • Quy mô dưới 300 người lao động phải thì công ty phải sắp xếp một người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
  • Quy mô từ 300 đến 500 người lao động thì công ty phải sắp xếp ít nhất 1 bác sĩ/ Y sĩ và một người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
  • Quy mô từ 500 đến 1000 người lao động thì công ty phải sắp xếp ít nhất 1 bác sĩ  và trong một ca phải có 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
  • Quy mô trên 100 người lao động thì công ty phải thành lập cơ sở y tế theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh.

 Đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề khác, quy định về thành lập trạm y tế trong doanh nghiệp như sau:

  • Quy mô doanh nghiệp dưới 500 người thì phải sắp xếp ít nhất 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
  • Quy mô doanh nghiệp từ 500 đến dưới 1000 người thì phải sắp xếp ít nhất 1 y sỹ và 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.
  • Quy mô doanh nghiệp trên 1000 người thì phải sắp xếp ít nhất 1 bác sĩ và một người làm công tác y tế khác

Thủ tục thành lập trạm y tế trong doanh nghiệp

 Hồ sơ

  • Đơn xin cấp giấy phép thành lập bộ phận y tế trong doanh nghiệp
  • Danh sách nhân sự phòng y tế trong doanh nghiệp.
  • Hồ sơ của người người làm công tác y tế tại doanh nghiệp, bao gồm: Sơ yếu lý lịch có  xác nhận của UBND nơi cư trú; Bản sao CMND hợp lệ; Giấy khám sức khỏe; Bản sao có công chứng các chứng chỉ và bằng cấp chuyên môn; Giấy xác nhận đã thực hành ở cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp.

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của Sở y tế địa phương nơi đặt trụ sở công ty.

 Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty