Quy định sử dụng con dấu công ty

 Nếu như trước đây con dấu là thứ rất quan trọng đối với doanh nghiệp, dấu của doanh nghiệp phải do công an cấp, doanh nghiệp phải bảo quản con dấu rất thận trọng. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp hiện hành đã thay đổi rất nhiều về con dấu của doanh nghiệp. Hãy cùng Luật DeHa tìm hiểu về quy định sử dụng con dấu công ty theo quy định của luật doanh nghiệp 2020.

 Con dấu công ty tiếng anh là gì

 con dấu: seal

 Quy định sử dụng con dấu công ty

 Việc sử dụng con dấu của công ty được quy định tại điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

 “Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

 3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.”

 Như vậy, việc sử dụng, quản lý con dấu sẽ do công ty quy định trong điều lệ hoặc quy chế của công ty.

 Thủ tục làm con dấu công ty

 Công ty làm dấu tại các cơ sở khắc dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu do công ty quyết định. Công ty không cần phải thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Thủ tục thay đổi con dấu công ty

 Khi công ty thay đổi con dấu, làm lại con dấu bị hỏng công ty thực hiện làm dấu mới tại các cơ sở khắc dấu và sử dụng con dấu mới trong các giao dịch của công ty. Công ty không cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Lưu ý: đối với những công ty mà sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp như công ty luật, văn phòng công chứng…. việc làm dấu, thay đổi mẫu dấu được thực hiện theo quy định của Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

 Quý khách có nhu cầu thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp. Xin cảm ơn./.