Huyện Lộc Bình báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự

 Ngày 28/4/2021, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 – 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn cùng tham dự.

 Để Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đi vào thực tiễn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Nghĩa vụ quân sự, quán triệt nghiêm túc quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm. Mặt khác, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho Huyện Ủy, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đảm bảo nghiêm túc theo kế hoạch; số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm từ 2016-2021 là 751 đồng chí. Đồng thời, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động phối hợp với Ban Chấp hành Huyện đoàn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp học cảm tình Đảng cho các đoàn viên ưu tú được 150 đồng chí và xét tặng giấy khen cho đoàn viên ưu tú có tinh thần xung phong lên đường nhập ngũ được 115 công dân. Từ năm 2016 đến năm 2021 tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự được 2.350 công dân và tổ chức giao quân cho các đơn vị được 791 công dân đạt 100% chỉ tiêu. Riêng năm 2020, 2021 tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị quân đội và công an đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương và các đơn vị nhận quân trong tuyên truyền giáo dục pháp luật; tổ chức đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự chặt chẽ; có nghị quyết lãnh đạo phù hợp, thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt hiệu quả, chất lượng; nâng cao trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, cơ quan thường trực các cấp trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 Nhân dịp này, UBND huyện Lộc Bình đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, giai đoạn 2016 – 2021.

 Bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đến mọi tầng lớp Nhân dân; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thực hiện triệt để việc đăng ký công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; các ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt việc tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo đủ tiêu chuẩn; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyển quân phục vụ trong quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: báo cáo 6