Cách tra cứu bảo hộ thương hiệu

Đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu

 Theo Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ thì điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được quy định như sau:

 Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Tra cứu nhãn hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ online

 Truy cập vào đường dẫn:

 http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

 Bạn có thể tìm kiếm theo tên nhãn hiệu, nhóm sản phẩm/dịch vụ, phân loại hình theo mã hình quy định

 

 Chúng ta thử tìm nhãn hiệu aristino

 

 Danh sách các nhãn hiệu aristino đã đăng ký

 

 Chi tiết thông tin đăng ký của nhãn hiệu

 Vậy là bạn hoàn toàn có thể tra cứu nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên cách tra cứu này là miễn phí nhưng sẽ không tối ưu về mặt kết quả trả về, khả năng thiếu sót lên tới 50%.

Cách kiểm tra thương hiệu đã đăng ký chuyên sâu

 Với cách tìm kiếm này bạn sẽ cần liên hệ với chuyên viên của cục SHTT để tra cứu trong cơ sở dữ liệu của cục, mức độ chính xác lên tới 90%.

 Và cách kiểm tra này sẽ phải mất phí tra cứu

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tại việt nam đơn giấy chứng nhận thời trang bản quyền check, tra cứu logo cục sở hữu trí tuệ