Quy luật kinh tế là gì – Đặc điểm của quy luật kinh tế

 Quy luật kinh tế đã có từ thời sơ khai. Tuy nhiên, chỉ đến cuối những năm 1800, các nhà kinh tế mới bắt đầu quan tâm đến nó. Các quy luật kinh tế còn được gọi là quy luật tự nhiên hoặc thông luật vì chúng bắt nguồn từ bản chất con người và không được tạo ra bởi chính phủ hoặc nhân vật có thẩm quyền khác.

Quy luật kinh tế là gì

 Các qui luật kinh tế thể hiện những mối liên hệ tất yếu, bản chất, thường xuyên, lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.

 Ví dụ về quy luật kinh tế

 Với 1 cốc trà sữa 20k thì tôi sẽ uống hàng ngày, nhưng khi trà sữa lên giá đến 50k thì tôi sẽ chỉ uống 3 ngày 1 tuần cụ thể là thứ 2,4,6

Đặc điểm của quy luật kinh tế

  • Tính khách quan của quy luật kinh tế: Chúng dựa trên bằng chứng có thể quan sát, đo lường được và suy luận logic. Điều này làm cho chúng đáng tin cậy hơn các giá trị hoặc ý kiến chủ quan
  • Quy luật kinh tế là quy luật xã hội
  • Hầu hết quy luật kinh tế có tính lịch sử, chỉ tồn tại trong những điều kiện kinh tế nhất định.

Các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế hàng hóa

 Quy luật giá trị nói về giá trị của 1 sản phẩm dựa trên hao phí lao động tạo ra và phân phối nó

 Quy luật cung cầu nói về giá trị sản phẩm sẽ là giao điểm giữa nguồn cung cấp sản phẩm và nhu cầu sử dụng sản phẩm

 Quy luật lưu thông tiền tệ có công thức:  (Lượng tiền cần thiết * Tốc độ lưu thông của đồng tiền = Tổng giá cả của hàng hóa lưu thông)

 Quy luật cạnh tranh: các quy tắc cạnh tranh có thể được sử dụng để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo cuộc chơi công bằng. Chúng cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn các hành vi thương mại không công bằng, chẳng hạn như ấn định giá sản phẩm cao

Quy luật nào là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa

 Quy luật giá trị

  

  

  

  

  

  

 Tag: thị trường nghĩa tư là: tuyệt đối