CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ANH EM LUẬT SƯ CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

 Công ty luật ở thành phố Đồng Tháp này đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân trong nhiều năm. Họ đã và đang làm như vậy bằng cách cung cấp lời khuyên và đại diện cho khách hàng của họ về các vấn đề dân sự, hình sự, gia đình và luật thương mại.

 Tên doanh nghiệp: Công Ty Luật Hợp Danh Anh Em Luật Sư Chi nhánh Đồng Tháp

 Mã số thuế: 0311776099-001

 Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 12/11/2015

 Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cao Lãnh

 Địa chỉ: Số 21, Quốc lô 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

 Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Đức

 Giám đốc: Phạm Hoàng Đức

 Ngày cấp giấy phép: 12/06/2012

 Ngành nghề hoạt động: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Ngành chính)

  

  

  

  

  

 Tag: tranh tụng tại văn phòng uy tín