Tài sản sở hữu trí tuệ là gì – Sở hữu trí tuệ bao gồm những nhóm nào

 Sở hữu trí tuệ rất quan trọng vì nó tạo ra động lực cho sự đổi mới cũng như tăng trưởng kinh tế trong xã hội. Nó cũng giúp bảo vệ chống vi phạm bản quyền và thúc đẩy sự sáng tạo trong các ngành như nghệ thuật, âm nhạc, văn học, báo chí, điện ảnh, v.v.

Tài sản sở hữu trí tuệ là gì

 Theo Điều 2(VIII) của Công ước WIPO (Công ước Stockholm Lưu trữ 2012-05-11 tại Wayback Machine) ngày 14 tháng 7 năm 1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới:

  • Các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm khoa học.
  • Buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bản ghi âm (thu âm), chương trình phát thanh, truyền hình.
  • Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực với sự nỗ lực sáng tạo của con người, xem thêm bằng sáng chế.
  • Kiểu dáng công nghiệp.
  • Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng.
  • Quyền bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.
  • Và tất cả các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

 Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_tr%C3%AD_tu%E1%BB%87

Sở hữu trí tuệ bao gồm những nhóm

 Sở hữu trí tuệ bao gồm ba nhóm: nhóm quyền tác giả (bản quyền tác giả), nhóm sở hữu công nghiệp (quyền sở hữu công nghiệp) và giống cây trồng (Điều 3 Luật SHTT).