Tổng quan hóa đơn điện tử easyinvoice

 Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice là trình tạo hóa đơn miễn phí cho phép bạn tạo hóa đơn chuyên nghiệp trong vài phút. Nó cung cấp một giao diện dễ sử dụng với các mẫu cho tất cả các loại hình công ty

 HỖ TRỢ KỸ THUẬT & CSKH

 1900 3369

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử easyinvoice

 Đăng nhập hóa đơn điện tử easyinvoice: http://demo2.easyinvoice.vn/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

 Mọi thao tác sẽ là trên website nên bạn không cần phải tải phần mềm hóa đơn điện tử easyinvoice

 Cách xuất hóa đơn điện tử easyinvoice 

 

 Tra cứu hóa đơn điện tử easyinvoice

 https://tracuu.easyinvoice.vn/

 Cách hủy hóa đơn điện tử easyinvoice

 

 Bảng giá hóa đơn điện tử easyinvoice

 

 Cách xuất lùi ngày hóa đơn điện tử easyinvoice

 Theo quy định của Bộ Tài chính thì hóa đơn điện tử chỉ có thể xuất tại đúng thời điểm lập hóa đơn. Do đó bạn không thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tốt chuyển đổi