Thành lập công ty tư vấn đầu tư

Công ty tư vấn đầu tư là một công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư. Họ cung cấp các lựa chọn đầu tư khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ. Họ cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Mục tiêu của họ là cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về việc đầu tư để đưa ra các quyết định thông minh.

Điều kiện thành lập công ty tư vấn đầu tư

 Đối với những lĩnh vực đầu tư mà pháp luật quy định bên cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng các điều kiện về vốn, điều kiện về chứng chỉ hành nghề….

Thủ tục thành lập công ty tư vấn đầu tư

 Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông, thành viên sáng lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

 Thủ tục thành lập công ty

  • Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.
  • Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và đầu tư
  • Thời gian thực hiện: Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.