Giới thiệu bộ sách sổ tay luật sư

 Sổ tay luật sư là một nguồn tài liệu pháp lý toàn diện cho các luật sư, sinh viên luật và cơ quan thực thi pháp luật. Nó cung cấp thông tin chuyên sâu về hệ thống pháp luật, án lệ, quy chế và quy định.

 Cuốn sổ tay là một nguồn tài liệu quý giá cho các luật sư và các thành viên khác của cộng đồng pháp luật. Nó có thể được sử dụng để nâng cao hiểu biết của bạn về luật pháp và cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các quyền của bạn với tư cách là khách hàng hoặc nhân viên.

 Bộ sách được chia làm 3 tập với nội dung chính như sau:

  • Tập 1 – Luật sư và hành nghề Luật sư: Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật sư và nghề luật sư. Ngoài ra, Tập 1 cũng đề cập các vấn đề cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng mà mỗi Luật sư cần quan tâm, như: Thù lao luật sư; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; Hợp đồng dịch vụ pháp lý; Chế độ tài chính, kế toán và thuế mà Tổ chức hành nghề luật sư cần tuân thủ,…
  • Tập 2 – Kỹ năng hành nghề Luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự: Giới thiệu những kỹ năng hành nghề của Luật sư khi tham gia tranh tụng trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự. Ngoài ra, Tập 2 cũng cung cấp một số vấn đề cơ bản và những kỹ năng mà Luật sư cần có khi tham gia tố tụng trọng tài.
  • Tập 3 – Kỹ năng hành nghề Luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại: Giới thiệu những kỹ năng hành nghề của Luật sư trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực xây dựng, mua bán – sáp nhập (M&A), bất động sản,… Bên cạnh đó, Tập 3 còn cung cấp một số quy trình tư vấn cũng như mẫu văn bản tư vấn cụ thể mà các Luật sư có thể tham khảo khi thực hiện các dịch vụ tư vấn đặc thù.

 Link sổ tay luật sư pdf tập 1 https://hocluat.vn/wp-content/uploads/2018/12/Ebook-S%E1%BB%95-tay-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-T%E1%BA%ADp-1.pdf

 Link sổ tay luật sư pdf tập 2 https://hocluat.vn/wp-content/uploads/2018/12/Ebook-S%E1%BB%95-tay-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-T%E1%BA%ADp-2.pdf

 Link sổ tay luật sư pdf tập 3 https://hocluat.vn/wp-content/uploads/2018/12/Ebook-S%E1%BB%95-tay-lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-T%E1%BA%ADp-3.pdf

 Nguồn: https://hocluat.vn/so-tay-luat-su/

  

  

  

  

 Tag: 2020