Thông báo từ thuedientu.gdt.gov.vn doanh nghiệp

 Từ ngày 10/02/2020, Tổng cục Thuế chuyển đổi hệ thống Khai thuế điện tử – iHTKK (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử – NTĐT (tại đường dẫn https://nopthue.gdt.gov.vn) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc sang hệ thống mới Dịch vụ thuế điện tử – eTax (tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn).

 Từ ngày 10/02/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

 Cập nhật Thông tin triển khai, hỗ trợ xử lý vướng mắc eTax vui lòng xem tại:

 + Website http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal.

 + Facebook (https://www.facebook.com/CucThueHCM/): Kênh tuyên truyền, hỏi đáp.

 + Kênh youtube (https://m.youtube.com/channel/UCftb-K1I6ElszRNxbmpreqQ): Video tuyên truyền, hướng dẫn.

 + Đầu mối hỗ trợ của Cục thuế TP.HCM:
http://www.hcmtax.gov.vn/wp-content/uploads/2019/06/Dau_moi_ho_tro_eTax.pdf.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: thuedientu-gdt-gov-vn thuedientu vn http //thuedientu nopthuedientu