Thông tin luật sư Hồ Nguyên Lễ

 Luật sư: HỒ NGUYÊN LỄ

 Di động: 0903 689 039

 Email: hoale98@yahoo.com.vn

 Số CMND/căn cước: N/a

 Thẻ luật sư: 2850

 Chứng chỉ ngành nghề số: 3538

 Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

 Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam – DS02

 Ông xuất thân là một lãnh đạo Đoàn thanh niên tại Khu chế xuất Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Ông về làm việc cho Hepza tại bộ phận Quản lý lao động trong khu vực đầu tư nước ngoài. Đến 2010, Ông thành lập Công ty Luật Tin Nghĩa và làm việc tại đây.

 Với trách nhiệm cộng đồng, Luật Tín Nghĩa tham gia tất cả các hoạt động xã hội của Đoàn Luật sư HCM và của các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp khác. Góp phần đưa công lý đến mọi người, bảo vệ hợp pháp tầng lớp thấp của xã hội và xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

 Luật Tín Nghĩa chính thức nhận vụ việc tham gia tố tụng trước Tòa. Tập hợp đồng sự trên các lĩnh vực liên quan tư pháp, ngành nghề, hỗ trợ tầng lớp thấp, tham gia tranh tụng, đại diện và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

  

  

  

  

 Tag: ai tiểu sử tiêu