Phim hay về luật sư – luật sư đại tài

Phim luật sư đại tài

 Bộ phim đã là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều luật sư. Đây là một bộ phim mô tả cuộc sống của một luật sư và những cuộc đấu tranh của anh ta trong phòng xử án. Nó cũng cho thấy cuộc sống của một luật sư không hề dễ dàng và nó có thể đầy thử thách như thế nào.

 Anh ta trở nên nổi tiếng với kỹ năng khiến mọi người thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách sử dụng tài hùng biện và niềm đam mê của mình trước tòa. Trong phim, anh ấy cũng xuất hiện như một nhân vật cố vấn, người giúp các luật sư khác tìm thấy tiếng nói của họ và nổi bật giữa đám đông.

Luật sư đại tài tập 1

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim.html

Luật sư đại tài tập 5

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-31.html

Luật sư đại tài tập 19

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-45.html

Luật sư đại tài tập 20

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-46.html

Luật sư đại tài tập 21

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-47.html

Luật sư đại tài tập 23

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-49.html

Luật sư đại tài tập 25

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-51.html

Luật sư đại tài tập cuối

 https://7chill.tv/phim/luat-su-dai-tai-sctv9-5216/xem-phim-54.html

  

  

  

  

  

 Tag: “luật tài” tvb phương trung tín nhạc 27 2016 16 26 28 9 10 18 12 15 24 14 13 7 sctv9 4