Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas

 Kinh doanh ga là một trong ngành nghề kinh doanh yêu cầu có giấy phép kinh doanh. Vậy thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật DeHa.

 Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas

 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh gas

 Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, để đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 8 còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định này;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh gas

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa;
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 Quy trình, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG được thực hiện theo các bước bao gồm:

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sở Công thương).Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

 Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Xin giấy phép kinh doanh gas ở đâu

 Giấy phép kinh doanh gas do Sở Công thương có thẩm quyền cấp.

 Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền

 Giấy phép kinh doanh gas là loại giấy phép tương đối phức tạp cần phải tiến hành qua nhiều bước. Quý khách có nhu cầu làm giấy phép kinh doanh gas hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết. Xin cảm ơn./.