Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như

 Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như ?

 Đáp án:

 Cắt ngắn, nghiền nhỏ

 Các phương pháp chế biến thực phẩm vật lý liên quan đến việc chia nhỏ thực phẩm thành những phần nhỏ hơn bằng một số dạng cơ hoặc máy. Các ví dụ phổ biến nhất là xay và nghiền, cả hai đều được thực hiện để tạo thành bột hoặc bột.