Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 Kinh doanh thuốc là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh thuốc cơ sở kinh doanh thuốc phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục xin giấy phép đủ điều kiến kinh doanh thuốc để quý khách tham khảo.

 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 Điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh dược đối với quầy thuốc như sau:

 – Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 69 của Luật dược 2016

 Thủ tục xin giấy phép kinh doanh mở quầy thuốc

 Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dược bao gồm:

 + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

 + Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở kinh doanh dược/Điều kiện kinh doanh thay đổi

 + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 + Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.

 Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh dược:

 Bước 1: Nộp hồ sơ

 – Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ y tế hoặc Sở y tế.

 – Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01

 Bước 2: Thẩm định hồ sơ

 – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:

 + Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 + Tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 – Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi cơ sở đề nghị, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung

 Bước 3: Bổ sung hồ sơ nếu có

 – Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 và tiếp tục thực hiện như bước 2

 Bước 4: Cấp giấy phép

 – Sau khi đánh giá thực tế cơ sở, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có trách nhiệm:

 + Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp không có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa;

 + Ban hành văn bản thông báo về các nội dung cần khắc phục, sửa chữa trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa.

 + Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa của cơ sở đề nghị, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc trả lời lý do chưa cấp.

 Thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc

 Nhà thuốc tây thuộc hình thức hộ kinh doanh cá thể, khi ngừng kinh doanh nhà thuốc thì chủ nhà thuốc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

 Thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc được thực hiện theo các bước như sau:

 Bước 1: Thủ tục đóng mã số thuế.

 Đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh sau khi xác nhận hết các khoản thuế và nghĩa vụ mà hộ kinh doanh phải nộp.

 Đóng mã số thuế (hay chấm dứt hiệu lực mã số thuế) là hoạt động chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế. Với các hộ kinh doanh muốn ngừng hoạt động, khi đó trạng thái mã số thuế của hộ kinh doanh trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa bị đóng buộc hộ kinh doanh bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 Để thực hiện đóng mã số thuế, hộ kinh doanh nhà thuốc phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế bản gốc;Trường hợp bị mất giấy tờ trên thì nộp công văn giải trình về việc mất giấy tờ trên.
  • Bản sao Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà thuốc đối với hộ kinh doanh.

 Hoàn thành và nhận Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế.

 Chủ hộ kinh doanh nếu muốn hoàn thành nghĩa vụ thuế cần thực hiện các công việc như sau :

  • Nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh tính đến thời điểm muốn chấm dứt hộ kinh doanh.
  • Nếu có sử dụng hóa đơn thì phải:
  • Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đến thời điểm chấm dứt
  • Thông báo hủy hóa đơn.

 Sau khi hoàn thành các công việc trên Cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận hộ kinh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế.

 Bước 2: Chấm dứt hoạt động kinh doanh và trả giấy phép đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận huyện.

 Khi thực hiện thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 Để chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh nhà thuốc cần làm hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc.
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động theo mẫu thông báo tại Phụ lục III-5 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Hộ kinh doanh nhà thuốc nộp hồ sơ về nơi đăng ký kinh doanh ban đầu là Phòng tài chính – kế hoạch thuộc UNBD cấp quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký kinh doanh.

 Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.