Thực trạng nghề luật sư ở việt nam hiện nay

 Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Nền kinh tế của nó đã tăng trưởng với tốc độ trung bình 7% hàng năm kể từ năm 2011.

 Đất nước có dân số hơn 90 triệu người, và nghề luật sư vẫn còn sơ khai. Số lượng luật sư đã tăng khoảng 50% kể từ năm 2010, nhưng vẫn chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng số lực lượng lao động.

 Khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, sẽ có nhu cầu lớn hơn đối với các dịch vụ pháp lý từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này sẽ tạo ra nhu cầu về nhiều luật sư cũng như cơ hội làm việc trong các lĩnh vực luật khác nhau như luật doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, luật thương mại và đầu tư quốc tế, luật thuế, v.v.

Lịch sử nghề luật sư ở việt nam

 Nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu (1884), những luật sư hành nghề đầu tiên là người có quốc tịch Pháp hoạt động ở Nam kỳ – vùng lãnh thổ thuộc Pháp. Với Sắc lệnh ngày 30/1/1911, nhà cầm quyền Pháp đã mở rộng cho người Việt Nam không có quốc tịch Pháp được làm luật sư.

Tương lai nghề luật sư ở việt nam

 Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự thay đổi của xã hội, luật là một trong những ngành nghề phổ biến nhất trong thế giới ngày nay.

 Nghề luật sư sẽ có thể phát triển nhanh chóng hơn trước và có thể đối phó với những thách thức mới nảy sinh trong xã hội.

 Triển vọng nghề luật sư ở việt nam

 Nghề luật sư ở Việt Nam cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi, với việc chính phủ Việt Nam đang từng bước cải cách khung pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý

 Việt Nam hiện đang trải qua một làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm các khu vực pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp của họ. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ của các dự án kinh doanh mới và cơ hội cho các luật sư tại Việt Nam.

Số lượng luật sư ở việt nam hiện nay

 Tính đến năm 2021 theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hiện cả nước hiện có hơn 16.000 luật sư. Trong những năm qua, giới luật sư đã đảm nhiệm tốt vai trò hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ xã hội.

 Trong đó, sự phát triển về số lượng luật sư vẫn chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn là TP.Hà Nội (4.752 luật sư) và TP.Hồ Chí Minh (6.489 luật sư)

  

  

  

  

  

  

 Tag: trạng 2020 chia 2016 tỷ lệ 2018