Tìm hiểu về bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bố cáo là gì ?

  • Bố cáo là bản thông báo cho mọi người biết về các thông tin.
  • Việc bố cáo thành lập doanh nghiệp đăng trên Hệ thống Bố cáo điện tử là một hình thức giới thiệu tới công chúng biết đến doanh nghiệp cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Khi nào phải đăng bố cáo

 • Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

 • Một số thông báo khác: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Đăng bố cáo thành lập công ty ở đâu

 Hiện nay theo quy định mới thì bố cáo sẽ được đăng tại Sở kế hoạch đầu tư

Phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

 Mức phí để hoàn thành việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia là 100.000 đồng/lần

Mẫu bố cáo thành lập doanh nghiệp

 THÔNG TIN ĐĂNG BỐ CÁO

 Lý do đăng báo: Thành lập/thay đổi ĐKKD/giải thể/mất giấy tờ/v.v………………………

 Tên CTy:………………………………………………………………………………………………..

 Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

 Số GPKD: …………………………Ngày cấp: ……………………………………………

 Người Đại diện:………………………………………………………………………………………

 Ngành nghề KD:  (ngành nghề chính)………………………………………………………….

 Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………

 Lưu ý: Nếu thay đổi ĐKKD thì cần ghi rõ thông tin thay đổi mới và thông tin cũ.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: cách giá rẻ cơ hồ sơ nộp chí