Xử lý lỗi Application Blocked by security settings… chữ ký số

 Khi ký chữ ký số điện tử mà báo lỗi

 “Application Blocked by security settings …”

 Đó là do chính sách bảo mật của phần mềm java, bạn có thể khắc phục theo các bước sau

 1) Vào control panel -> java

 

 2) Bảng Java Control Panel hiện ra . Ở Tab Advanced .

 ở hai mục:

 check for signed revocation lists (CRLs)

 Check for TLS certificate revocation using

 Tích vào ô Cetificate Revocation Lists (CRLs)

 

 3) Tiếp theo Chọn Tab Security– Click Edit Site List – Click Add

 những địa chỉ website cần ký chữ ký số ví dụ như: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/

 

 

 Mở lại trình duyệt Internet đăng nhập lại và có thể gửi tờ khai bình thường.