Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

 Trường hợp bạn không đi lấy sổ bảo hiểm được bạn có thể làm giấy ủy quyền để người khác lấy sổ bảo hiểm cho bạn. Vậy cách làm giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm như thế nào hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

 Khi làm giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm cần lưu ý những vấn đề sau:

 = Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

 –  Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có; nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ, điều chỉnh mức hưởng; điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT…Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả việc làm đơn thì cũng phải ghi rõ là ủy quyền làm đơn.

  Người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải xuất trình chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và nộp lại Giấy ủy quyền;

 – Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực;

 – Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

 – Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hoặc của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền).

 – Trường hợp người không thực hiện đúng nội dung ủy quyền thì ngoài việc phải hoàn trả lại số tiền đã nhận không đúng quy định còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Làm giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm ở đâu

 Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm được công chứng tại UBND xã hoặc tại văn phòng công chứng.

 Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —————————–

 GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

 (Dành cho cá nhân)

 Địa danh, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 I. BÊN ỦY QUYỀN:

 Họ tên:……………………………………………………………………….

 Địa chỉ:………………………………………………………………………

 Số CMND: ………………… Cấp ngày: ………………. Nơi cấp:…………

 Quốc tịch:……………………………………………………………………

 II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

 Họ tên:……………………………………………………………………….

 Địa chỉ:………………………………………………………………………

 Số CMND: …………………Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: …………

 Quốc tịch: …………………………………………………………………

 III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

 Bên được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây thay cho bên ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hại cho bên ủy quyền:

 1. Liên hệ với Công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. Số CMND ….. sinh ngày…..

 2. Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 IV. CAM KẾT

 – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

 – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và giải quyết.

 Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 BÊN ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)

 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 tag: uỷ thất nghiệp lần