Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh

 Các ngành nghề nào của hộ kinh doanh cần cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Cơ sở sản xuất thực phẩm
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Quán cà phê, nước giải khát.
  • Cửa hàng ăn nhanh
  • Dịch vụ thực phẩm khác…

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  • Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn
  • Sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đã hướng dẫn nêu trên
  2. Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  3. Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: chức năng