Mọi hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý đúng hay sai

Mọi hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý đúng hay sai

 Sai

 Về nguyên tắc đúng là mọi hành vi phạm tội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi mà người vi phạm có thể phải trách nhiêm pháp lý về hành chính, dân sự, hình sự nêu trên.

 Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp người phạm tội nhưng vẫn không phải chịu trách nhiệm pháp lý

 Ví dụ như: Người vi phạm không có năng lực hành vi dân sự.

Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm pháp lý theo quy định của luật nào

 Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra. theo quy định của luật Lao động

  

  

  

  

  

  

 Tag; pham và công nào? violet