Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử petrolimex

 Hóa đơn điện tử là một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn để xử lý các giao dịch. Nó cũng giúp giảm thiểu sai sót, có thể gây tốn kém cho cả hai bên tham gia giao dịch.

Tra cứu hóa đơn điện tử petrolimex

 Tại đường link: https://hoadon.petrolimex.com.vn/

 B1: Khách hàng nhập thông tin về “Mã tra cứu” trên Phiếu tra cứu hóa đơn điện tử hoặc Email thông báo phát hành hóa đơn

 B2: Khách hàng nhập “Mã xác thực”

 B3: Khách hàng tích chọn “Tìm kiếm”

 

 In hóa đơn điện tử petrolimex tại nút đã khoanh đỏ trong hình

 Cách 2: Tra cứu bằng theo Thông tin hóa đơn petrolimex

 chi tiết: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/huong-dan-tieu-dung/tra-cuu-hoa-don-dien-tu-cua-petrolimex-nhu-the-nao.html

  

  

  

  

  

 Tag: xăng dầu mã petro vn công