Chuyển trụ sở làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại các văn bản: Thông báo số 1018/TB-UBND ngày 28/8/2019; Thông báo số 172/TB-VP ngày 21/5/2020 của Văn phòng UBND Thành phố; Thông báo số 695/TB-UBND ngày 03/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 26/KH-KH&ĐT ngày 05/6/2020; Thông báo số 751/TB-KH&ĐT ngày 10/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc di chuyển trụ sở làm việc;

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo:

 1. Kể từ ngày 19/10/2020 (Thứ 2), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại Nhà B10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội chuyển trụ sở làm việc sang địa điểm mới tại: Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Cán bộ, công chức thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh làm việc tại Tầng 6 – Tòa nhà 27 tầng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Tầng 1, 2 – Tòa nhà 7 tầng).

 2. Mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ qua các số điện thoại:

 024.38256637/ 0928 383838    

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo.

 Nguồn: http://www.hapi.gov.vn/vi-VN/thong-bao-chuyen-tru-so-lam-viec-phong-%C4%91ang-ky-kinh-doanh-thuoc-so-ke-hoach-va-%C4%91au-tu-thanh-pho-ha-noi-c6t1n26540

  

  

  

 Tag: thoại phiếu xét tuyển đại học 2021 tp trưởng vụ thay đổi 3 cho thuê trường phoòng