Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì – Quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp

 Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và gian khổ. Để đảm bảo rằng quá trình thành công, điều quan trọng là phải có kế hoạch và chuẩn bị cho những trở ngại phía trước.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì

 Là 1 sự thay đổi tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình. Nó có thể là quá trình thay đổi: cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách, quy trình và công tác quản lý của công ty… Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

 Ví dụ về tái cấu trúc doanh nghiệp:

  • Công ty chuyển từ lương cứng sang % doanh thu
  • Công ty chuyển từ % doanh thu sang % lợi nhuận
  • Công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
  • Công ty thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao
  • Thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược

 

 

Quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp

 Quá trình tái cấu trúc có thể khó khăn đối với nhân viên và các bên liên quan. Có 5bước cần xem xét khi lập kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp:

  • Xác định bệnh của doanh nghiệp
  • Lập bản kế hoạch và thiết kế chi tiết
  • xây dựng kế hoạch hành động
  • Triển khai kế hoạch theo từng bước
  • Vận hành hệ thống mới và đánh giá định kỳ, điều chỉnh khi cần thiết

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tư vấn pdf đề án 5 dịch vụ cương tài liệu ở việt nam nội dung hợp đồng