Mẫu số trên hóa đơn điện tử

Mẫu số trên hóa đơn điện tử

 Theo quy định hiện hành, mẫu số hóa đơn điện tử sẽ như sau: ví dụ 01GTKT0/001

  • 6 kí tự đầu tiên lấy theo loại hoá đơn (01GTKT)
  • 1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (0)
  • 1 kí tự tiếp theo là “/”, dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn
  • 3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn (001)
  • Riêng với loại hoá đơn 01/ hoặc 02/ – Tem, vé, thẻ, có thể tự nhập thông tin Mẫu số, tuy nhiên không

 Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng
Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công
Số 4: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn bao gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Tra cứu hóa đơn điện tử

 Bước 1: Truy cập: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

 

 Bước 2: Nhập thông tin

 Nhập các thông tin bắt buộc bao gồm:

 – MST người bán

 – Loại hóa đơn

 – Ký hiệu hóa đơn

 – Số hóa đơn

 – Tổng tiền thanh toán

 – Mã capcha

 Bước 3: Tìm kiếm và đối chiếu kết quả

 Trên đây là quy định về Cách tra cứu hóa đơn GTGT có hợp pháp, hợp lệ.

 Ngoài ra bạn còn có thể kiểm tra hddt trên phần mềm hđdt đang sử dụng

  

  

  

  

 Tag: maẫu