Công ty tài chính là gì

 Tài chính (hay còn đọc là tài chánh) là phạm trù kinh tế phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

 Công ty tài chính là gì?

 Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

 Như vậy, Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Các công ty tài chính ở việt nam

 Danh sách công ty tài chính tại Việt Nam

  • Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam. …
  • Công ty Tài chính HD SAISON. …
  • Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Lotte Finance. …
  • Công ty Tài chính MTV MB SHINSEI. …
  • Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện. …
  • Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( FE Credit )

 Các công ty tài chính cho vay online

 Hiện tại, các công ty tài chính đều có dịch vụ cho vay online. Tuy nhiên, cá nhâ muốn vay tiêu dùng cần hết sức thận trọng lựa chọn công ty tài chính uy tín tránh để bị các đối tượng xấu lừa đảo hoặc cho vay nặng lãi.

  

  

  

  

 Tag: công ty tài chính là gì