File xml hóa đơn điện tử là gì – Cách mở file xml hóa đơn điện tử

File xml hóa đơn điện tử là gì

 XML viết tắt của 3 từ tiếng Anh là: Extensible Markup Language

 Tệp xml hóa đơn điện tử là tài liệu chứa tất cả thông tin liên quan đến hóa đơn. Nó chứa thông tin chi tiết về khách hàng, nhà cung cấp và hóa đơn.

Cách mở file xml hóa đơn điện tử

 Sử dụng phần mềm Itaxviewer để đọc file xml hóa đơn điện tử là lựa chọn số 1 để đọc hóa đơn điện tử dạng xml

 Phần mềm này là công cụ hỗ trợ bạn đọc file xml của hóa đơn điện tử. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty nào cần đọc tệp xml của hóa đơn điện tử.

 

 Trường hợp Itaxviewer không đọc được hóa đơn điện tử

  • Thử với file xml khác xem itaxviewer có đọc được không, nếu đọc được thì khả năng file xml hóa đơn điện tử bị lỗi
  • phiên bản itaxviewer đã bị cũ, bạn cần cập nhật

 Tải phần mềm đọc hóa đơn điện tử đuôi xml tại: 

 https://download.com.vn/itaxviewer-93378

  

  

  

  

  

  

 Tag: tải đuôi online lưu pdf hay xuất lấy định tra cứu ứng