Fix lỗi giấy phép không hợp lệ autodesk

 Phần mềm Autocad là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Phần mềm cho phép người dùng sản xuất các mô hình 3D phức tạp có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng họ đang sử dụng giấy phép không hợp lệ.

 Autocad có một thông báo lỗi tích hợp cho biết “Giấy phép không hợp lệ”. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng phần mềm nữa. Bạn nên làm gì tiếp theo?

 Fix lỗi giấy phép không hợp lệ autodesk

 Sau nhiều lần tìm hiểu thử nghiệm thì cũng tìm ra cách. Các bạn có thể làm như sau để tắt thông báo khó chịu này nhé.

 – Bước 1: Vào: C:\Users\tên máy tính\Autodesk\Genuine Service

 – Bước 2: Tìm file có tên: massage_router và xóa nó đi.

 Nếu không thấy, file có thể bị ẩn. Bạn có thể hiện tất cả file ẩn lên sẽ thấy.

 – Bước 3: Khởi động lại phần mềm AutoCAD