Lỗi giấy phép windows của bạn sẽ sớm hết hạn

 Giấy phép windows của bạn sẽ sớm hết hạn, tuy nhiên bạn có thể tránh phải trả phí gia hạn bằng cách mua giấy phép vĩnh viễn.

 Điều này có nghĩa là hệ điều hành windows của bạn sẽ không được Microsoft hỗ trợ nữa. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có máy tính có giấy phép Windows 10.

 Đã gần đến thời điểm gia hạn giấy phép máy tính Windows 10 của bạn. Bạn nên gia hạn ngay bây giờ trước khi hết hạn.

 Hướng dẫn fix giấy phép windows của bạn sẽ hết hạn sớm

 

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: kỹ thuật số chỉ một ngôn ngữ hiển thị giấy phép windows của bạn sẽ sớm hết hạn