Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì – Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

 Các giá trị cốt lõi phản ánh công ty là ai và nó hoạt động như thế nào. Chúng định hình cách mọi người nhìn nhận thương hiệu của bạn và cách họ tương tác với bạn. Nó không chỉ là việc tạo ra một danh sách các giá trị, mà là sống chúng ra mỗi ngày.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì

 Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là giá trị định hướng cho các quyết định và hành động của doanh nghiệp.

 Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp không chỉ là một tập hợp các quy tắc hoặc hướng dẫn. Chúng là nền tảng mà mọi thứ được xây dựng trên đó. Họ tạo ra một nền văn hóa thúc đẩy công ty thành công và đảm bảo rằng nó sẽ bền vững trong tương lai.

 Sau đây là một số ví dụ về giá trị cốt lõi:

 – Khách hàng là trọng tâm

 – Trao quyền cho nhân viên làm chủ công việc của họ

 -Tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số

Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

 Để xây dựng nền tảng vững chắc và các giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp, điều quan trọng là phải xác định chúng và viết ra chúng. Quá trình viết ra các giá trị cốt lõi có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian.

 Một số giá trị cốt lõi bao gồm:

 – Cam kết: Cam kết là thực hiện những gì bạn nói rằng bạn sẽ làm, thực hiện theo lời nói của bạn và đáng tin cậy trong tất cả những gì bạn làm

 – Đổi mới: Đổi mới là liên tục khám phá những ý tưởng mới và cố gắng cải thiện chúng

 – Sự tôn trọng: Sự tôn trọng là đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy được tham gia vào công ty

5 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thế giới di động

  • Công bằng với nhân viên, khách hàng và các đối tác làm ăn.
  • Trung thực về tiền bạc và các mối quan hệ.
  • Tận tâm với khách hàng, luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của công ty.
  • Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
  • Nhiệt huyết, máu lửa trong công việc.

 Không thể bỏ qua tầm quan trọng của các giá trị cốt lõi trong sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Giá trị cốt lõi của một công ty là những gì xác định họ là một công ty và thiết lập cách họ sẽ tương tác với khách hàng, nhân viên và đối tác của họ.

 Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công.