Vốn điều lệ các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

 Vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho các công ty bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng, hiện nay Việt Nam có 18 công ty bảo hiểm hoạt động, có vốn điều lệ tính đến thời điểm 2022 là:

STT Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Ngày tăng vốn gần nhất
1  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Manulife (01/2021)                   20,020 30/06/2021
2  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD (04/2021) 16,961 5/3/2021
3 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) 15,610 1/1/2020
4  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life (04/2021) 15,310 23/04/2021
5  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life (02/2021) 14,380 5/2/2021
6  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali 7,202 31/03/2021
7  Tổng Công ty  Bảo Việt Nhân Thọ 6000 13/4/2021
8 Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam 4,891  12/6/2008
9  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 4,128 1/1/2018
10  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA 3,224 29/12/2017
11  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam 2,800 18/03/2020
12 Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life) 2320 8/2/2021
13 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir 2,158 11/5/2018
14  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life (01/2021) 1,693 29/01/2021
15  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam 1,400 19/08/2015
16  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life VN 1,384 12/12/2018
17  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life 1,100 1/1/2018
18  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife 1,000 21/07/2014

 Tag: vốn điều lệ của công ty bảo hiểm