Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

 Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống. Thông qua Cuộc thi nhằm giúp cho tất cả mọi người đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh có điều kiện tìm hiểu, học tập quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường…

 Hình thức thi: Viết tay bằng tiếng Việt thông qua việc trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

 Đối tượng dự thi: Là tất cả mọi người đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Ban giám khảo; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp).

 Thời gian thi và nhận bài dự thi: Từ ngày phát động đến hết ngày 09/11/2021. Tổng kết Cuộc thi: Dự kiến ngày 15/12/2021.

 Người dự thi nộp bài dự thi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, số 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Thời điểm kết thúc nhận bài thi là 17 giờ, thứ ba, ngày 09/11/2021 (tính theo dấu bưu phẩm).

 Cơ cấu giải và mức thưởng gồm:

 Giải thưởng cá nhân: Giải nhất: 01 giải, trị giá 6.000.000 đồng; Giải nhì: 01 giải, trị giá 3.000.000 đồng; Giải ba: 02 giải, trị giá 2.000.000 đồng/01 giải; Giải khuyến khích: 25 giải, trị giá 1.000.000 đồng/01 giải; Giải phụ: Dự kiến 03 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

 Giải thưởng tập thể: Giải nhất: 01 giải, trị giá 10.000.000 đồng; Giải nhì: 01 giải, trị giá 7.000.000 đồng; Giải ba: 01 giải, trị giá 5.000.000 đồng; Giải khuyến khích: 05 giải, trị giá 3.000.000 đồng/01 giải.

 Bản quyền thuộc về Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ghi rõ nguồn “Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi” hoặc “www.quangngai.dcs.vn”

  

  

  

  

  

 Tag: tuyến đáp án đề