Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là một chủ đề thú vị.

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội Minh được biên soạn trên cơ sở kế thừa Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã được các giảng viên biên soạn trước đó và nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, tài liệu chuyên khảo nghiên cứu sâu sắc về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Giáo trình này chỉ nghiên cứu về nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời kỳ Hùng Vương với sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc đến nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới thời phong kiến từ thời nhà Ngô cho đến thời nhà Nguyễn; nhà nước và pháp luật thời kỳ Pháp thuộc ở nước ta. Giáo trình này không nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật ở nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam pdf

 Nhà nước và pháp luật Việt Nam là một chủ thể phức tạp. Nó có một lịch sử lâu đời và nó vẫn đang tiếp tục phát triển trong thế kỷ 21. Bài giảng này sẽ trình bày các khía cạnh khác nhau của chủ đề này.

 Đọc tại: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Giao-trinh-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat-Viet-Nam-3043/

  

  

  

  

  

  

 Tag: pdf cương sách câu hỏi đáp án môn thi ôn