Tìm hiểu hóa đơn điện tử fpt

 Từ kinh nghiệm triển khai thực tế các hệ thống CNTT lõi cho ngành Thuế, triển khai Hệ thống Xác thực Hóa đơn cho Tổng Cục Thuế từ 2015, FPT hân hạnh mang đến bạn giải pháp Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice.

  • Lập & Ký Duyệt hóa đơn điện tử 24/7 trên phần mềm Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice
  • Chuẩn Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế.
  • Chuẩn các nghiệp vụ của Pháp luật Thuế quy định đối với Hóa đơn.
  • Kết xuất báo cáo các tờ khai BC26/AC, GTGT định dạng XML theo chuẩn của Cơ quan Thuế.
  • Phạm vi cung cấp: Dịch vụ Hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế. Dịch vụ Hóa đơn không có mã của Cơ quan Thuế
  • Thời gian cung cấp: Phần mềm FPT.eInvoice cung cấp cho Tổ chức, Doanh nghiệp từ 2015, Dịch vụ khách hàng 24/7

Cách xuất hóa đơn điện tử fpt

 

Tra cứu hóa đơn điện tử của fpt telecom

 Bước 1: Bạn truy cập địa chỉ: https://id.fpt.vn/login

 Bước 2: Điền 1 trong 3 thông tin sau:

  • Số hợp đồng
  • Số điện thoại
  • Mã khách hàng

 Và điền mật khẩu

 Bước 3:

 Click vào dòng “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

 Bước 4: Xem và download hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử của fpt shop

 

  

  

  

  

  

 Tag: mẫu tải lấy hướng dẫn fptshop in bảng giá internet