Phân tích cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn độc lập

 Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện có ảnh hưởng và truyền cảm hứng lớn nhất trong lịch sử. Nó đã giúp tạo ra một hình thức chính phủ mới, bằng cách tuyên bố rằng tất cả mọi người được sinh ra với các quyền bất khả xâm phạm, chẳng hạn như cuộc sống và tự do.

 Phân tích cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn độc lập

 Cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập là khẳng định quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Đó là những quyền không ai có thể xâm phạm được; người ta sinh ra phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Hồ Chủ Tịch đã trích dẫn 2 câu nổi tiếng trong 2 bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp, trước hết là để khẳng định Nhân quyền và Dân quyền là tư tưởng lớn, cao đẹp của thời đại, sau nữa là “suy rộng ra…” đề cập về một lý tưởng về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do của các dân tộc trên thế giới. Cách mở bài rất đặc sắc, từ công nhận Nhân quyền và Dân quyền là tư tưởng thời đại đi đến khẳng định Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là khát vọng của các dân tộc. Câu văn “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” là sự khẳng định một cách hùng hồn chân lí thời đại: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Bình đẳng của con người, của các dân tộc cần được tôn trọng và bảo vệ. Cách mở bài rất hay, hùng hồn trang nghiêm. Người không chỉ nói với nhân dân Việt Nam ta, mà còn tuyên bố với thế giới. Trong hoàn cảnh lịch sử giai đoạn đó, thế chiến 2 vừa kết thúc, Người trích dẫn như vậy là để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới, nhất là các nước trong phe Đồng minh, đồng thời ngăn chặn âm mưu tái chiếm Đông Dương làm thuộc địa của Đờ Gôn và bọn thực dân Pháp hiếu chiến, đầy tham vọng.

 VN đã khéo léo vận dụng lập luận của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ

 Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện thành lập của Hoa Kỳ và là một bước quan trọng trong quá trình tách khỏi Vương quốc Anh. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, các đại biểu từ khắp 13 thuộc địa của Anh đã nhất trí thông qua một nghị quyết rằng “các thuộc địa thống nhất và lẽ ra phải là các quốc gia tự do và độc lập.”