Cách xác minh doanh nghiệp trên facebook

 Xác minh doanh nghiệp trên Facebook là một quá trình cho phép các doanh nghiệp xác minh tính hợp pháp của họ trên Facebook. Quá trình này giúp xây dựng niềm tin và uy tín đối với khán giả trên Facebook.

 Quy trình xác minh doanh nghiệp góp phần đảm bảo:

 • Doanh nghiệp của bạn là pháp nhân. Bạn phải đăng ký kinh doanh với chính quyền địa phương. Bạn cũng phải có số điện thoại hoặc địa chỉ nhận thư chính thức cho doanh nghiệp.
 • Bạn là đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp. Bạn phải có khả năng nhận mã xác minh gửi đến số điện thoại hoặc địa chỉ email của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể sử dụng quy trình xác minh miền.

 Quá trình xác minh doanh nghiệp trên Facebook tương đối dễ dàng và có thể được thực hiện bằng cách làm theo các bước sau:

 – Tạo tài khoản trên Facebook

 – Kết nối trang doanh nghiệp của bạn với tài khoản của bạn

 – Khi bạn đã kết nối trang của mình, bạn sẽ có thể thấy nút được đánh dấu ‘Xác minh doanh nghiệp’ ở thanh bên trái

 – Nhấp vào nút này và làm theo hướng dẫn của Facebook

 Bài viết này cung cấp chi tiết về cách các doanh nghiệp có thể tiến hành xác minh các trang của họ bởi Facebook.

Cách xác minh doanh nghiệp trên facebook

 

Không xác minh được doanh nghiệp trên facebook

 Sự cố khi xác minh các chi tiết về doanh nghiệp

 Nếu bạn nhận được nội dung xác nhận nói rằng chúng tôi đã xác minh danh tính của bạn nhưng bạn vẫn gặp sự cố khi xác minh doanh nghiệp, nguyên nhân có thể là như sau:

 • Giấy tờ bạn gửi không thuộc loại được chấp nhận: Để khắc phục việc này, hãy đảm bảo rằng bạn gửi giấy tờ thuộc danh sách giấy tờ được hỗ trợ trong bài viết về cách tải giấy tờ chính thức lên để xác minh doanh nghiệp.
 • Quy trình gửi chưa hoàn tất: Mặc dù có thể bạn đã gửi giấy tờ pháp lý chính thức nhưng đó có thể chỉ là giấy tờ đệ trình. Chúng tôi không chấp nhận những giấy tờ do doanh nghiệp tự đệ trình mà không có chữ ký hoặc con dấu chính thức đi kèm. Bạn cần tải lên giấy chứng nhận đăng ký đã được phê duyệt, có chữ ký và/hoặc con dấu chính thức.
 • Ngôn ngữ trong giấy tờ không được hỗ trợ: Chúng tôi hiện chỉ hỗ trợ xác minh doanh nghiệp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Nếu ngôn ngữ của bạn không được hỗ trợ, hãy dịch giấy tờ chứng minh sang tiếng Anh. Các giấy tờ này phải có cả con dấu chính thức của đơn vị dịch thuật. Bạn có thể tìm thấy danh sách giấy tờ được hỗ trợ trong bài viết về cách tải giấy tờ chính thức lên để xác minh doanh nghiệp.
 • Giấy tờ không xem được: Có thể giấy tờ chứng minh bạn tải lên có kích thước nhỏ, mờ, có độ phân giải thấp hoặc nằm trong file bị lỗi. Hãy thử quét giấy tờ ở định dạng hoặc độ phân giải cao hơn.
 • Giấy tờ đã hết hạn: Kiểm tra ngày hết hạn trên giấy tờ của bạn. Nếu giấy tờ đã hết hạn, hãy gia hạn và tải giấy tờ mới hiện vẫn còn hiệu lực lên.
 • Giấy tờ không có tên doanh nghiệp hợp pháp: Giấy tờ bạn đã gửi không có tên doanh nghiệp hợp pháp. Để khắc phục vấn đề này, hãy cung cấp giấy tờ được chấp nhận, có tên pháp lý của doanh nghiệp bạn. Tên này phải đúng như trong phần Cài đặt cho doanh nghiệp.
 • Tên trong giấy tờ không khớp với tên doanh nghiệp: Tên trong giấy tờ bạn đã gửi không khớp với tên trong phần Cài đặt cho doanh nghiệp. Cách khắc phục vấn đề này: Đi đến phần Cài đặt cho doanh nghiệp và cập nhật tên pháp lý của doanh nghiệp đúng như trong giấy tờ chứng minh, cách khác là cung cấp giấy tờ được chấp nhận, có tên pháp lý của doanh nghiệp đúng như trong phần Cài đặt cho doanh nghiệp.
 • Giấy tờ không nêu địa chỉ doanh nghiệp, chỉ nêu một phần địa chỉ hoặc nêu địa chỉ không khớp với địa chỉ doanh nghiệp: Giấy tờ phải nêu thông tin đầy đủ về địa chỉ của doanh nghiệp bạn. Hãy tải giấy tờ mới lên, có nêu tên pháp lý và địa chỉ của doanh nghiệp bạn.
 • Giấy tờ không nêu số điện thoại doanh nghiệp hoặc số điện thoại trên đó không khớp với số điện thoại của doanh nghiệp: Giấy tờ của bạn phải nêu thông tin bắt buộc về số điện thoại. Hãy tải giấy tờ mới lên, có nêu số điện thoại trùng khớp và tên pháp lý của doanh nghiệp bạn.
 • Cần cung cấp thêm giấy tờ để xác minh: Hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các loại giấy tờ được chấp nhận. Đảm bảo rằng tên doanh nghiệp của bạn luôn xuất hiện trong giấy tờ. Ví dụ: Hóa đơn tiện ích có số điện thoại mà không có tên doanh nghiệp là chưa đủ để xác nhận số điện thoại. Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại giấy tờ được chấp nhận trong bài viết về cách tải giấy tờ chính thức lên để xác minh doanh nghiệp. Lưu ý: Nếu không thể cung cấp thông tin bổ sung này trong vòng một tuần, bạn phải làm lại quy trình từ đầu.
 • Bạn sở hữu miền trang web nhưng vẫn chưa xác minh được miền này: Hãy đảm bảo trang web của bạn có thể xem được và thuộc sở hữu của doanh nghiệp bạn. Miền email và địa chỉ web phải khớp nhau. Nội dung trang web của bạn phải thể hiện tên hoặc logo của công ty.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tut 2020 mua bm phôi vụ business trạng thái sửa trí qua lợi gì tiktok