HD tra cứu hóa đơn điện tử thế giới di dộng

Hướng dẫn xem hóa đơn điện tử tgdd

 Trường hợp 1: Khách hàng là doanh nghiệp không cần sử dụng hóa đơn vào khai Thuế hoặc là khách hàng cá nhân => Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý.

 Trường hợp 2: Khách hàng là doanh nghiệp, cần sử dụng Hóa đơn vào hoạch toán và khai Thuế phải thực hiện ký số vào Hóa đơn thông qua các bước sau:

 + Đăng nhập vào Web https://hddt.thegioididong.com/

 + Gõ Số hóa đơn & số điện thoại theo thông tin trên Hóa đơn chuyển đổi

 + Chọn “Tải hóa đơn” & chọn “Ký số hóa đơn”

 + Bật thiết bị ký số (Token khai thuế qua mạng)

 + Gõ dãy số trên thiết bị ký số vào “Mật mã ký số”

 + Chọn “Cập nhật” là hoàn tất

  

  

  

  

 Tag: hóa đơn điện tử thế giới di dộng tra cứu the gioi dong động