Hóa đơn điện tử in ra có cần đóng dấu không

Hóa đơn điện tử in ra có cần đóng dấu không

 Không có quy định nào bắt buộc phải in và đóng dấu hóa đơn điện tử để lưu trữ.

 Vậy nên hóa đơn điện tử chính là cải tiến lớn trong việc lưu trữ chứng từ kế toán.

Cách in hóa đơn điện tử

 Tuy là hóa đơn điện tử được lưu trên server, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu in hóa đơn điện tử với 2 mục đích chính: hóa đơn chuyển đổi sang hóa đơn giấy và hóa đơn thể hiện. Hiện nay các phần mềm hóa đơn điện tử đều có chức năng in bạn dễ dàng có thể tìm thấy để thực hiện tác vụ in

 

 Máy in hóa đơn điện tử thì có thể sử dụng máy in văn phòng thông thường.

  

  

  

  

 Tag: vé tàu hướng dẫn lại tra cứu