Thông tin công ty tài chính bưu điện

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
 Tên quốc tế POST AND TELECOMMUNICATION FINANCE COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt PTF
 Mã số thuế 0100796508
 Địa chỉ Tầng 1, tầng 2 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện NGUYỄN MINH THẮNG
 Điện thoại 1900 2323 56
 Ngày hoạt động 2010-10-01
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
1 Huy động vốn a Nhận tiền gửi của tổ chức b Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy độn vốn của tổ chức c Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật d Vay ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2 Cấp tín dụng a Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; b Chiết khấu, tái chiếu khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác c Phát hành thẻ tín dụng 3 Các hoạt động khác a Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước b Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài c Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng d Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đ Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm e Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư g Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng h Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bac, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của Pháp luật i Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước k Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác l Gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. m Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định, cụ thể như sau: (i) Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước: – Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ của khách hàng là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; – Gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với các tổ chức tín dụng được phép; – Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước; – Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; – Phát hành thẻ tín dụng quốc tế; – Cung cấp các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản bằng ngoại hối; – Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. (ii) Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế: Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng. n Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ptf mtv công ty tài chính ptf