Định luật ôm là gì – Công thức định luật ôm

Định luật ôm là gì

 Định luật Ohm là một định luật vật lý về sự phụ thuộc vào cường độ dòng điện của hiệu điện thế và điện trở. Nội dung của định luật cho rằng cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó

Công thức định luật ôm

I = V/R

 I là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn (đơn vị: ampere).

 U là điện áp trên vật dẫn (V)

 R là điện trở của dây dẫn (đơn vị: ohm).

Định luật ôm đối với toàn mạch

 Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Bài tập vận dụng định luật ôm

 Bài 2 điện trở của dây dẫn định luật ôm

 

 Bài 6 bài tập vận dụng định luật ôm

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: đinh – phát biểu tính lớp 9 đoạn sbt hệ chỉ chứa viết giải 11 trắc nghiệm có lời violet _ các loại sách dịnh đồ thị mô tả