Thuế doanh nghiệp là gì – Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Thuế doanh nghiệp là gì

 Thuế công ty là loại thuế đánh vào các công ty được đăng ký tại một quốc gia cụ thể. Các loại thuế này do chính phủ áp đặt và khác nhau giữa các quốc gia.

 Điều quan trọng là các công ty phải biết các nghĩa vụ thuế doanh nghiệp của mình để có thể lập kế hoạch cho phù hợp. Có nhiều loại thuế doanh nghiệp khác nhau, bao gồm thuế thu nhập, thuế tài sản, thuế tiêu thụ, v.v.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

 3 loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng:

  • Thuế môn bài (lệ phí môn bài) : lệ phí môn bài là lệ phí trực thu đánh vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp.
  • Thuế giá trị gia tăng VAT (GTGT) : là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

 Một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp

  • Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn): là thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động có thu nhập.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Thuế tài nguyên;
  • Thuế sử dụng đất.
  • Các loại thuế khác.

Quyết toán thuế doanh nghiệp

 Quyết toán thuế là việc xác định số liệu có liên quan đến các khoản thuế mà doanh nghiệp phải đóng. Đây chính là công việc mà bất cứ một doanh nghiệp nào đi vào hoạt động cũng đều phải thực hiện.

 

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: trong năm những 2020 2021 nhà nước ngoài trả 2018 chịu 2019