Sơ yếu lý lịch là gì – Sơ yếu lý lịch gồm những gì

Sơ yếu lý lịch là gì

 Sơ yếu lý lịch là một tài liệu liệt kê tất cả các thành tích liên quan đến giáo dục, nghề nghiệp và cá nhân của một cá nhân. Đó là một bản tóm tắt về con đường sự nghiệp của họ và kinh nghiệm họ đã thu được khi làm việc trong các lĩnh vực khác nhau.

Sơ yếu lý lịch gồm những gì

 + Ảnh 4×6

 + Thông tin cá nhân: họ tên, giới tính, năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, số CMND, dân tộc, trình độ văn hóa, ngày vào Đoàn – Đảng…

 + Quan hệ gia đình: họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ/ chồng, anh-chị-em ruột…

 + Quá trình học tập – làm việc của người làm đơn

 + Khen thưởng – kỷ luật

 + Lời cam đoan

 + Chữ ký và xác nhận đóng dấu của địa phương

Xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu

 Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định : Việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

 • UBND phường, xã bất kỳ đều có khả năng xác nhận
 • Văn phòng công chứng
 • Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Mẫu viết sơ yếu lý lịch – Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch

 

 ẢNH

 4×6

 (đóng dấu giáp lai

 của nơi xác nhận

 hồ sơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                    SƠ YẾU LÝ LỊCH

                            TỰ THUẬT

  

 1. THÔNG TIN BẢN THÂN.
 2. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….……………..
 3. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..…………………………………
 4. Nguyên quán …………………………………………………………………………………….
 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..…………………………………..
 6. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………………………………………………..
 7. Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………
 8. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………………………………
 9. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./………nơi cấp…………..….………………
 10. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………………………………….
 11. Kết nạp Đoàn TNCS HCM………/……./…….. tại …………..…………………………………
 12. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….………………
 13. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………………………………..
 14. Sở trường:………………………………………………………………………………………
 15. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)
 16. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……………………………..

 – Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………

 – Cơ quan công tác : …………………………………………………………………………………

 – Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………………………………..

 1. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….……………………

 – Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………

 – Cơ quan công tác : …………………………………………………………………………………

 – Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………………………………..

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………………….

 – Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………

 – Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………………….

 – Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………………………………

 – Cơ quan công tác : …………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………………….

 – Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………

 – Cơ quan công tác : …………………………………………………………………………………

  

 III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm Tên trường

 hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học Hình thức đào tạo Văn bằng chứng chỉ
         
         
         
         
         

  

 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ
     
     
     
     

  

 Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

  

 Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

  

 Xác nhận của cơ quan đang công tác

 hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

 ……………………………………………

Người khai

 (ký và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

 …………………………

 • Phần Họ và tên: Đây là phần bạn cần lưu ý VIẾT IN HOA toàn bộ họ tên và đúng như trong sổ hộ khẩu và chứng minh thư.
 • Phần giới tính: Ghi trùng giới tính như trong giấy khai sinh. Nếu là “Nam” ghi là nam, nếu là “nữ” ghi nữ.
 • Phần số điện thoại: hãy điền một số điện thoại bạn đang sử dụng và dễ dàng liên lạc với bạn nhất
 • Phần khi cần báo tin cho ai, ở đâu: bạn cần ghi rõ thông tin địa chỉ, số điện thoại, mối quan hệ của mình với người liên lạc.
 • Phần nguyên quán: Nguyên quán là nơi sống của ông, bà nội, bố của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt bạn có thể ghi theo quê quán của mẹ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ. Cách nhanh nhất là ghi theo nguyên quán của chứng minh thư, thẻ căn cước.
 • Phần tôn giáo: hãy điền tôn giáo bạn theo. Nếu không theo tôn giáo nào hãy viết “không”.
 • Phần trình độ văn hóa: ghi rõ thông tin “12/12 chính quy” hay “12/12 bổ túc văn hóa” hoặc có thể là “10/10”
 • Phần khen thưởng/Kỷ luật: Viết rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng. Nếu không có bạn có thể ghi “chưa có”.
 • Phần thành phần gia đình sau cải cách: Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất gồm: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…
 • Lương chính hiện nay: Theo ngạch chuyên viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,….(nếu có).
 • Trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch ghi như thế nào : Lớp 10/10 (đối với người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)
 •  

   Trình độ chính trị trong sơ yếu lý lịch : Trình độ chính trị được phân thành 3 cấp bậc như sau: Cấp độ sơ cấp, cấp độ trung cấp và cấp độ cao cấp.

Sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh

 Ha Tuan Dat

 [Address] Chuc Son Town, Chuong My District, Ha Noi

 PERSONAL INFORMATION

 Full name      :
Date of birth    :
Place of birth   :
Material status  :
Mobile phone   :

 CAREER OBJECTIVE

 Learn more things when working in multinational companies to accumulate much experience for future promotion.

 EDUCATION

 • Danang University of Foreign Language (Bachelor of English) (1998-2002)
 • Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Branch (Bachelor of Economics) (08/2005-present)
 • Certificate of Business Accounting and Tax Declaration (07/2007 – 10/2007)

 EXPERIENCE RECORD

 1. From 05/2007 to present : Foreign-owned bank

 Position : Personal Assistant

  Key responsibilities:

 • Arrange meetings with local commercial banks for General Manager, members of Financial Institutions Department from Head Office (if required)
 • Attend the meetings and take notes of meeting minutes
 • Translate all documents in the office (including correspondence and financial statements) and from Head Office as well
 • Make payment and receipt vouchers
 • Prepare daily, monthly reports on cash on hand to submit to Finance Manager and Operations Manager
 • Arrange travel and accommodation to staff (if required)
 • Organize and store paperwork and documents
 • Other administrative duties as required by General Manager

 2. From 12/2003 to 04/2007 : Meinhardt Vietnam Limited (Australia)

 Position : Administrative Staff/Assistant Project Manager

    Key responsibilities:

 • Assist Project Manager in arranging meetings with Client, contractors and design consultants (including structural, M&E, and architectural design).
 • Attend the meetings with Project Manager (PM) and other supervisors, takes notes of meeting minutes, and deliver to all attendees
 • Receive and deliver (by courier) all drawings, correspondence from & to Client, contractors and design consultants
 • Assist Office Manager with preparing proposal, pre-feasibility & feasibility study, and capability statement to submit to Client
 • Translate all documents including technical specification, tender documents and others relating to projects
 • Assist PM in liaising with Client, consultants in case of any queries arising from on-going projects
 • File all documents relating to the undertaking projects
 • Support Client with preparing and issuing tender documents to contractors

 3. From 07/2002 – 11/2003 : Project Management Unit of Saigon East West Highway Project

 Position : Secretary/Translator

     Key responsibilities:

 • Do all administrative jobs in the office
 • Translate all documents (from Vietnamese to English and vice versa) relating to the on-going project
 • Attend the meetings between PMU and Consultant PCI (Japan) and take notes of the meeting minutes

 SKILLS

 • Fluent written and spoken English and Vietnamese
 • Computer skills – MS Word, Excel, Power Point and Outlook

 HOBBIES

 • Reading novel and detective story
 • Listening to music
 • Traveling
 • Shopping

Sơ yếu lý lịch tiếng trung

 Tham khảo tại: https://hoanguphuongnam.vn/cach-viet-so-yeu-ly-lich-bang-tieng-trung-khi-di-xin-viec/

Sơ yếu lý lịch mua ở đâu

 Bộ hồ sơ này có thể mua được ở hầu hết các tiệm tạp hóa/phòng photo. Chi phí khoảng 5.000 – 10.000 một bộ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ngắn gọn 2021 2020 tieng tiêng tải 2019 form tay yeus online hoàn cảnh môn maẫu ngoại ngữ đánh máy tờ mang 2018 pdf cán download phồn mới