Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

 Đăng ký kinh doanh trực tuyến là một quá trình rất phức tạp. Rất nhiều người bối rối về quy trình và cần được giúp đỡ. Bài viết sẽ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Chuẩn bị 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

 2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

  • – Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh
  • – Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

  

Nộp hồ sơ 1. Tạo hồ sơ2. Nhập thông tin

  • *Hướng dẫn điền thông tin người ký

 3. Scan và tải tài liệu đính kèm4. Chuẩn bị Hồ sơ5. Ký xác thực và nộp hồ sơ

  • *Hướng dẫn thanh toán điện tử

  

Nhận kết quả 1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)3. Nhận kết quả

  

 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Ưu điểm của Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia

  • Dịch vụ 24h/ngày, 7 ngày/tuần và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet
  • Thông tin được cập nhật thường xuyên và lưu trữ một cách khoa học
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp
  • Giao diện thân thiện, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
  • Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng

Nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà 

 Đây là các bước hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu. Bạn chỉ cần truy cập website sở kế hoạch đầu tư tại tỉnh thành phố đăng ký và chọn dịch vụ

 Các trường hợp đăng ký yêu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chỉ áp dụng đối với hồ sơ ĐKDN đã nộp qua mạng và được thực hiện sau khi doanh nghiệp nhận được Thông báo v/v hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh)/hoặc nhận được thông báo hồ sơ ĐKDN đã được chấp thuận (đối với hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng).

 Ví dụ như nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà Hà Nội tại đường link:

 http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/Banking/list/68-56/68-56/isb-dich-vu-nop-tra-ket-qua-ho-so-tai-nha.aspx

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: thủ tục trên đấu thầu cửa bố dung biểu mẫu congthong tinquocgia phụ lục i