Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử nguyễn kim

 Truy cập:

 https://hddt.nguyenkim.com/tra-cuu-theo-so-hoa-don

 Nhập số chứng từ

 Nhập số hóa đơn hoặc mã xác thực

 Click “Tra cứu”

 

 Sau đó sẽ hiện ra danh sách hóa đơn

 bạn có thể tải file pdf hoặc tải file xml

  

  

  

  

  

  

 Tag: điện tử nguyễn kim tra cứu