Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử bách hóa xanh

 Truy cập đường link :

 https://www.bachhoaxanh.com/dang-nhap?callback=%2Flich-su-mua-hang

 Nhập số điện thoại đã đăng ký mua hàng

 

 Sau đó nhập OTP

 Click lịch sử mua hàng

 Khi có đơn hàng, bạn sẽ tra cứu được thông tin về trạng thái đơn hàng của mình đã được cập nhật như thế nào:

  • Đã xác nhận
  • Chờ xuất hàng/Đã xuất hàng
  • Chờ giao hàng/Đang giao hàng
  • Giao thành công

  

  

  

 Tag: hóa tử bách xanh