Kinh doanh bất động sản là gì – Điều kiện kinh doanh bất động sản

 Ngành bất động sản là một thị trường rộng lớn và có rất nhiều công ty hoạt động trong ngành này. Các công ty bất động sản thường được phân loại theo quy mô của chúng. Các công ty lớn có thể có chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau và có thể chuyên về một số loại bất động sản hoặc giao dịch nhất định (ví dụ: nhà ở hoặc thương mại). Các công ty quy mô vừa có thể có trọng tâm địa lý cụ thể hoặc chuyên về một số loại bất động sản hoặc giao dịch nhất định . Các công ty nhỏ thường chuyên về một loại bất động sản hoặc môi giới giao dịch.

Kinh doanh bất động sản là gì

 Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Điều kiện kinh doanh bất động sản

 – Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

 (So với Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì Nghị định 02/2022/NĐ-CP đã bỏ điều kiện về vốn pháp định của doanh nghiệp, việc bãi bỏ điều kiện này là để phù hợp với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản đã được sửa đổi tại Luật Đầu tư 2020).

 – Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin sau:

 + Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật;

 + Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản;

 + Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có),

 + Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

 Đối với các thông tin đã công khai mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

 (Điều kiện mới bổ sung so với Nghị định 76/2015/NĐ-CP)

 – Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Cách kinh doanh bất động sản

 Bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh phổ biến nhất và nó là một lĩnh vực rất phức tạp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến lĩnh vực này.

 Các đại lý bất động sản cần có khả năng bán dịch vụ của họ một cách rất hiệu quả. Họ cũng cần có khả năng hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Hai điều này không phải là nhiệm vụ dễ dàng chút nào. Kinh nghiệm kinh doanh bất động sản nên được trau dồi liên tục

 Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét bất động sản là gì và tại sao nó lại phổ biến như vậy. Chúng ta cũng sẽ khám phá một số lý do tại sao mọi người chọn đầu tư vào bất động sản hơn là các loại đầu tư khác như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về cách bắt đầu kinh doanh bất động sản của riêng bạn và những gì bạn cần làm trước khi có thể bắt đầu kiếm tiền từ nó.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nhaân viên dđiều bds gì? tuyen nhan vien bđs dung